W piątek 24 czerwca ostatni dzień roku szkolnego 2015/2016. Uczniowie otrzymali za swoją całoroczna pracę świadectwa szkolne. Wielu z uczniów otrzymało nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce, udział w konkursach, działalność na rzecz szkoły. Podziękowanie za współpracę ze szkołą otrzymali również przedstawiciele Rady Rodziców.

15 czerwca odbyła się obiecana dzieciom z okazji ich święta wycieczka na basen do Leska. Zawsze po kąpieli warto odwiedzić "Słodki Domek" w Lesku i tak też uczynili nasi wycieczkowicze. Jak widać na zdjęciach, był to dzień pełen wspaniałych wrażeń.

W sobotę 11 czerwca odbył się Piknik Rodzinny który zapisał się na stałe w kalendarzu imprez szkolnych. Dzień ten jest lubiany przez wszystkich tj. uczniów, ich rodziców i środowisko lokalne. Szereg atrakcji proponowanych w tym dniu powoduję uśmiech na twarzach dzieci, a to potwierdza, że ... kiedy śmieje się dziecko, śmieje się świat.

23 maja 2016 r. Szkoła Podstawowa w Pisarowcach obchodziła jak co roku dzień swojej patronki – Marii Konopnickiej

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą o godz. 9:00. Dalsze świętowanie odbywało się w budynku szkoły, gdzie Pani Dyrektor Renata Olejarczyk serdecznie powitała dzieci, rodziców i przybyłych gości: Panią Wójt Gminy Sanok - Annę Hałas, Panią Dyrektor SAPO – Annę Liszkę, Pana Sołtysa Pisarowiec- Janusza Haduch oraz księdza Wiesława Busztę. Uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny. W oparciuo tekst książki Marii Konopnickiej „O sierotce Marysi i krasnoludkach” dzieci
z klas IV i V zaprezentowały genezę i okoliczności powstania tego utworu.

Wykonane przez uczniów piosenki oraz recytowane fragmenty baśni wprowadziły całą społeczność szkolną w klimat bajkowy by łatwiejsza była rywalizacja zespołów uczniowskich w grze szkolnej pt. ”W krainie krasnoludków”.
Sześć zespołów złożonych z przedszkolaków oraz uczniów poszczególnych klas
wykonywało „krasnoludkowe” zadania. Wszyscy uczestnicy gry szkolnej otrzymali pamiątkowe gadżety oraz dyplomy.

Obchodom Dnia Patrona szkoły od siedmiu lat towarzyszy gminny konkurs
„O pióro Marii Konopnickiej”. W bieżącym roku szkolnym zadaniem uczniów było przedstawienie techniką dowolną na formacie A3 „ W czym krasnoludki mogłyby we współczesnym świecie pomóc”. Na konkurs napłynęły prace ze szkół w Sanoczku, Kostarowcach, Trepczy, Falejówki oraz z Pisarowiec.

Jury spośród 22 prac nagrodziło pięć prac.

I miejsce otrzymała praca Aleksandra Kozioł - ucznia klasy 2 ze Szkoły Podstawowej w Pisarowcach

II miejsce ex aequo otrzymały prace :  

1) Emilii Chmury uczennicy klasy 2 ze  Szkoły Podstawowej w Pisarowcach

2) Igora Iwaniszyn ucznia klasy 1 ze  Szkoły Podstawowej  w Trepczy

III miejsce ex aequo otrzymały prace :  

1) Wiktora Kozdroń ucznia klasy 3 ze  Szkoły Podstawowej w Falejówce

2) Natalii Skoczółek uczennicy klasy 2 ze Szkoły Podstawowej  w Sanoczku

Laureat otrzymał tytułowe Pióro Marii Konopnickiej oraz tak jak pozostali nagrodzeni pamiątkowy dyplom , nagrody książkowe oraz pamiątki ufundowane przez Gminę Sanok.

Uczniowie naszej szkoły uczcili 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program słowno - muzyczny przygotowali uczniowie z klas IV-VI.

Wykonanie: I&P Filipowicz